Aanmelden

Aanmelden en opzeggen als lid van de Tafeltennisvereniging Harderwijk dient schriftelijk te gebeuren. Wanneer u lid wilt worden vult u het aanmeldingsformulier in en verstuurt u dit naar de ledenadministratie of u levert dit in bij iemand van het bestuur.

Download het aanmeldingsformulier


Opzeggen

Natuurlijk vinden wij het als vereniging jammer dat u wilt/moet opzeggen. Mocht u problemen ondervinden of suggesties hebben dan luisteren wij graag naar u om een passende oplossing te vinden.

Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. Dit dient uiterlijk vier weken voor de betreffende vervaldatum (1 januari of 1 juli van het lopende kalenderjaar) schriftelijk te geschieden. Een mailtje naar de ledenadministratie is voldoende.

Mail naar de ledenadministratie