Tarieven

Basislidmaatschap TTV Harderwijk CONTRIBUTIE PER HALF JAAR
jeugd € 45
senioren € 55
NTTB-bondscontributie
(verplichte bijdrage aan bond)           
CONTRIBUTIE PER HALF JAAR
alle leden € 10,00
toeslag competitiespelend jeugdlid € 17,50
toeslag competitiespelend seniorlid € 27,00

Eénmalige administratiekosten bij aanmelding: €5

Contributiebetaling geschiedt d.m.v. automatische incasso vooraf per halfjaar (incasso begin juli en begin januari). Bij onvoldoende saldo wordt er €5 per gebeurtenis aan administratiekosten in rekening gebracht en verrekend middels een eerstvolgende incasso.

tarieven vanaf 1 januari 2017
IBANnummer TTV Harderwijk: NL03INGB0001372710