Geplaatst op: 12 mei 2019

Besluit competitiehervorming:

Op 3 april heeft u op het bestuurdersoverleg bij Swift (D) vernomen wat de plannen van het afdelingsbestuur van de NTTB / Afdeling Oost zijn om de teruggang van het aantal leden/competitiespelers een halt toe te roepen en nieuwe leden te motiveren om deel te nemen aan de competitie.

Vervolgens bent u in de gelegenheid geweest om de mening van uw leden te peilen omtrent een drietal mogelijkheden. De respons was geweldig en hieruit blijkt maar weer dat de competitie de spil is van onze geweldige sport.

Uw afdelingsbestuur is bijeengekomen en heeft aldus besloten:

JEUGD

In onze afdeling zijn een aantal verenigingen die geen last hebben van ledenverlies en derhalve zich totaal niet vinden in de nieuwe opzet.

Zij kennen niet het probleem van lege zalen, zij hebben geen of minder moeite om ouders te activeren om te rijden, kantinediensten te draaien, aanwezig te zijn op de competitiewedstrijden, kortom, zij betrekken de ouders in de verrichtingen van hun kinderen waardoor kinderen graag blijven spelen. Deze verenigingen vinden dat andere verenigingen serieus werk moeten maken van hun jeugdafdeling en dat dan een stijging in het aantal jeugdleden tot de mogelijkheid behoort.

Het bestuur is het hiermee eens en heeft besloten om het speelsysteem in de jeugdcompetitie niet te veranderen.

Wel wil het bestuur budget vrijmaken voor de begeleiding van verenigingen. Er zal gekeken worden hoe het best de valkuilen voor jeugdwerving en behoud in de vereniging aangepakt kunnen worden; denk aan het delen van informatie over het succesvol werven en behouden van nieuwe jeugdleden.

Het afdelingsbestuur hoopt dat succesvolle verenigingen andere verenigingen ondersteuning kunnen geven, niet om te vertellen hoe goed zij het doen maar met name met de wetenschap dat verenigingen elkaar nodig hebben, om ook in de toekomst met elkaar een leuke competitie te kunnen spelen.

Ook zullen er op vrije zaterdagen jeugdtoernooien worden georganiseerd. Deze toernooien worden gehouden in het meerkampensysteem opdat de jeugd op die dag op hun eigen niveau veel wedstrijden kan spelen.

SENIOREN

Uit de vele reacties is gebleken dat de meeste verenigingen hun voorkeur uitspreken voor het huidige speelsysteem, al was dit niet een keus die het afdelingsbestuur had voorgesteld.

Om het probleem van de (voor een substantieel aantal spelers) late eindtijd in combinatie met de wedstrijdduur van ca. drie uur op te lossen, is besloten om de dubbelwedstrijd af te schaffen.

Daarnaast roepen wij alle verenigingen op om zich te gaan houden aan de (reglementair) vastgestelde starttijd van een competitiewedstrijd. Tevens is het aan iedereen om zorg te gaan dragen dat de tijd tussen de wedstrijden en games tot een minimum wordt beperkt. Aan u als verenigingsbestuur de taak om uw leden hiervan op de hoogte te brengen en er zorg voor te dragen dat iedereen de overtuiging vindt om te zorgen dat wedstrijden tijdig aanvangen. Vanuit het afdelingsbestuur zal hier steekproefsgewijs op worden gecontroleerd.

De Hoofdklasse en Promotieklasse blijven het dubbel spelen, maar zullen wel gehouden gaan worden aan het op tijd beginnen van de wedstrijden.

Het bestuur is er van overtuigd dat hierdoor een groot deel van de gewenste tijdsbesparing kan worden gerealiseerd. Als blijkt dat dit door welke reden dan ook niet wordt gehaald, kan de noodzaak ontstaan om in de toekomst alsnog te kiezen voor een competitievorm die niet de voorkeur heeft, maar omwille van tijdsduur toch wordt ingevoerd.

Wij hopen dat we met bovenstaande (minimale) ingrepen en ieders medewerking kunnen komen tot een competitievorm waarin iedere speler met veel plezier onze mooie sport kan (blijven) beleven.

Indien u over bovenstaande vragen hebt kunt u uiteraard een mail sturen aan uw afdelingssecretaris. Ook wordt op de komende ALV één en ander verder toegelicht.

Met vriendelijke groet,

Bestuur NTTB / Afdeling Oost


CompetitieJeugdnieuwsSeniorennieuws