Geplaatst op: 30 maart 2020

Beste leden van de TTV Harderwijk,

We hebben de premier gehoord en zijn ons allemaal bewust dat we samen de corona pandemie kunnen bestrijden. Helaas heeft dat veel gevolgen, ook voor onze club. De competitie is vervallen en de sportzaal en kantine zijn tot 1 juni gesloten.

Vanuit de bond hebben we inmiddels meerdere berichten ontvangen.

Ten eerste aangaande de competitie is reeds een uitspraak gedaan. Deze vervalt. Alle teams behouden hun plek in niveau-klasse. Gelukkig voor team 3 en 4, zij stonden op degradatie. Voor team 1 is het een zure appel. Zij waren op kampioensrace voor promotie!

Tevens heeft de bond op verzoek van enkele verenigingen juridisch advies ingewonnen betreffende het innen van contributie (zie bijlage). Deze mag doorlopen op basis van lidmaatschap en statuten. Dat betekent dat we deze ook zullen innen, ondanks dat u er op dit moment iets voor terug krijgt. Dat is voor de club ook noodzaak, aangezien de huur van de kantine gewoon doorloopt. Wat uiteindelijk de balans is aan het eind van deze periode kunnen we nu nog niet voorspellen. Hierop zullen we op de uitgestelde ALV op terugkomen.

Zodra er ook mogelijkheden zijn om in juni weer te tafeltennissen (bv oefenwedstrijden, trainingen, vrijspelen) zullen we kijken of we dit kunnen organiseren. Vooralsnog is dat koffiedik kijken, maar we houden het als bestuur nauwlettend in de gaten en houden u op de hoogte via website en mail.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, blijf gezond en houd afstand,

Namens het bestuur TTV Harderwijk,

Kasper Sloot


Van de bestuurstafel