Geplaatst op: 29 augustus 2018

Erelid

Oorkonde “Erelid” TTV Harderwijk

Op dinsdagavond 28 augustus is Henk Vlieger door de leden en het Bestuur van de TTV Harderwijk gehuldigd als erelid.

Henk is na Hans Nordbeck pas het tweede erelid die toe trad in de hall of fame van de ttv Harderwijk. Daar kom je dus niet zomaar in………..

Henk, die vorig jaar een stapje terugdeed in verband met zijn afstuderen als leraar geschiedenis, heeft in het verleden jarenlang tal van  bestuursfunkties uitgeoefend waaronder die van voorzitter en secretaris. Ook was het voor Henk geen probleem om en passant een nieuwjaarsreceptie te regelen, waarbij hijzelf met zijn vrouw Gerrie de catering verzorgde.

Smikkelen

Henk kreeg een dinerbon aangeboden om samen met de familie te smikkelen bij Luigi’s. Daarnaast nog een set bijzondere tafeltennissokken, waardoor hij nu behoort tot de orde van de gulden tafeltennissok. Dragers van deze sokken moeten deze met eer en geweten dragen en verdedigen tot de laatste snik. Ook een ingelijste oorkonde kreeg Henk uitgereikt, waarvan een kopie in de kantine aanwezig is en zo spoedig mogelijk wordt opgehangen.

Om de rol van zijn vrouw nog een te benadrukken kreeg Henk ook nog een fijne bos bloemen uitgereikt. Henk bedankt voor je inzet voor de vereniging. Het Bestuur weet dat jij achter de schermen het toch niet kan laten om hand- en spandiensten te verlenen…..zoals samen met Chris het inrichten van de website, het geven van de helikopterview en het plaatsen van de AVG op de site. Wij zijn daar jou zeer dankbaar voor.

De leden en het Bestuur van ttv Harderwijk


SeniorennieuwsVan de bestuurstafel