Geplaatst op: 27 november 2018

Nieuwsbrief eind november

Beste leden, hier alweer de tweede editie van de Nieuwsbrief van TTV Harderwijk. Voor de 22 december staat het veteranentoernooi Hans Nordbeck weer op de agenda. Bedoeld voor mannen van 40+ en vrouwen van 35+. Ook al speel je niet mee, het is ook leuk om ff binnen te lopen om gewoon te komen kijken.

Je kunt je hier inschrijven voor het Hans Nordbeck toernooi.

Het clubkampioenschap voor de jeugd en senioren wordt gespeeld op zaterdag 19 januari. Beide toernooien worden door Kasper Sloot georganiseerd, inschrijven kan binnenkort via de website of via een lijst die in de kantine opgehangen zal worden. Meer info volgt.

Contributie

De penningmeester heeft de automatische incasso van de contributies en de sponsorfacturen de deur uit gedaan. De contributie van zowel het voorjaar als het najaar wordt geheven. Dit is natuurlijk wel een groot bedrag in 1 keer, dit beseft het Bestuur wel degelijk, maar we vragen begrip van de leden. Volgende keer wordt de contributie weer zoals vanouds in het voorjaar en najaar geheven.

DOS

Het Bestuur gaat weer om de tafel met het bestuur van DOS om de nieuwe huurovereenkomst te bespreken. DOS wil de kantine uitbreiden om van het gebruik vier tafels mogelijk te maken. DOS heeft hier een gesprek met wethouder Companjen gehad. We zijn benieuwd naar de uitslag van dit gesprek.

Jolanda van Schie

Jolanda van Schie gaat ons voor een jaar verlaten. Zij gaat wonen en werken op het prachtige eiland Aruba. Jolanda nam als lid de taak van jeugdcoordinator waar. Dit houdt in dat je regelt wie van de ouders rijdt, dat in ieder geval bij de thuiswedstrijden er iemand aanwezig is die koffie wilt zetten, het jeugdteam wil coachen en de zaal na afloop weer afsluit. Het Bestuur hoopt dat er een lid zal zijn die zich aangesproken voelt om de taak van Jolanda over te nemen zodat de competitie
van de jeugd gegarandeerd blijft. Het is een DUO competitie. Maar 5 wedstrijden per pot, dus je bent er niet te lang mee bezig.

Heb je vragen? Jolanda van Schie of het Bestuur kan deze zeker voor je beantwoorden. voorzitter@ttvharderwijk.nl


Nieuwsbrief