Geplaatst op: 5 maart 2019

Wedstrijd- jeugd coördinator

Het Bestuur vindt het hartstikke fijn dat Wouter van der Veen gereageerd heeft op de oproep van het bestuur om zich beschikbaar te stellen voor de functie van wedstrijd- jeugd coördinator. Wouter gaat voor dit jaar regelen welke ouders de uitwedstrijden zullen rijden, ervoor zorgen dat de wedstrijdbriefjes aanwezig zijn, de contacten met de wedstrijd coördinatoren van andere verenigingen leggen als er wedstrijden voor de jeugd verzet moeten worden.

Ook zal hij de uitslagen van de wedstrijden in de NAS gaan invoeren en regelt hij wie op de thuiswedstrijden onze jeugd zal begeleiden. In met name het uitvoeren van de laatste taak is het belangrijk dat Wouter hierbij bijgestaan wordt door een aantal leden van de TTV Harderwijk.

Dat Wouter jeugd coördinator is, wilt namelijk niet zeggen dat Wouter ook fysiek aanwezig zal zijn bij elke thuiswedstrijd van de jeugd. De jeugd spelen vijf wedstrijden thuis en het zou fijn zijn als Wouter een beroep kan doen op een aantal leden om op een zaterdagochtend aanwezig te willen zijn om de jeugd te begeleiden.

De voorzitter neemt al één zaterdagochtend voor zijn rekening en hoopt dat er een aantal bikkels zullen zijn die zijn voorbeeld zullen volgen. Het betreft een duo competitie die meestal start om half tien en om half twaalf alweer is afgelopen. Dat valt dus best wel mee! Dus, wil jij één zaterdagochtend in het nieuwe seizoen opofferen om de jeugd te begeleiden, neem dan contact op met Wouter van der Veen (jeugd@ttvharderwijk.nl) of iemand van het Bestuur (secretaris@ttvharderwijk.nl). Onze dank zal groot zijn!

 

Wedstrijd- senioren coördinator

Het Bestuur is voor het nieuwe seizoen op zoek voor een wedstrijd coördinator senioren. Na een aantal jaren deze taak te hebben uitgevoerd heeft Rob Nijland te kennen gegeven er mee te willen stoppen. Rob geeft aan dat hij met de uitvoer van de taken ongeveer 1 uur per week bezig is.

De taken bevatten:

  • Wedstrijdbriefjes invoeren in NAS
  • Contact opnemen met wedstrijdsecretaris van de tegenstanders wanneer er een wedstrijd verzet moet worden.
  • Het invoeren van de teams in NAS voor het nieuwe seizoen.

Rob geeft duidelijk aan dat hij bij het verzetten van een wedstrijd pas contact opneemt met de wedstrijdsecretaris van de tegenstanders de teams zelf een nieuwe datum hebben geregeld. Van de wedstrijd coördinator wordt dus niet verwacht dat hij iedereen gaat opbellen om een nieuwe speeldatum te regelen. Dit moeten de teams zelf doen!

 

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering van de TTV Harderwijk zal plaats vinden op maandag 15 april 2019. Normaliter vindt de ALV altijd plaats in maart, maar het Bestuur heeft meer tijd nodig om het Financieel Jaarverslag van 2018 rond te krijgen. Ieder lid is welkom en we staan open voor feedback vanuit jullie. De vergadering start om 20.00 uur. De kantine is geopend vanaf 19.30. De agendapunten en financieel verslag zal aan de leden t.z.t. digitaal worden toegezonden.

 

Opzoek naar nieuwe trainer

Trainer Anton Klaasen zal ons na het voorjaarseizoen verlaten. De vraag die we de leden als bestuur willen stellen is:

Willen we voor de club een nieuwe trainer aanstellen?

Als het merendeel van de leden akkoord gaat zullen we als Bestuur meteen actie ondernemen en als eerste stap een advertentie voor jeugd en seniorentrainer plaatsen in het competitiebulletin. Mochten de leden er geen behoefte meer aan hebben en het antwoord nee is, dan zullen we voor de jeugd een plan van opvang moeten bedenken voor de dinsdagavondtraining. Geef jouw mening door aan Edwin vd Leij of Kasper Sloot.

 

DOS

De biljartvereniging DOS heeft van het Bestuur van de TTV Harderwijk en de gemeente toestemming gekregen om de kantine uit te breiden. De biljartvereniging heeft behoefte aan meer speelruimte. Door het gedeelte van wat nu als opslag wordt gebruikt erbij te nemen kan aan deze behoefte worden voldoen.

Het Bestuur van de TTV Harderwijk is wel van mening dat deze verbouwing en aanpassing onze vereniging geen enkele kosten mag opleveren in welke zin dan ook. Het Bestuur heeft met DOS een nieuw huurcontract afgesloten voor de volgende vijf jaar. Het heeft aardig wat overleg gevergd, maar uiteindelijk hebben we een huurcontract samengesteld waarin beide clubs zich goed kunnen vinden. Als Bestuur zijn wij blij met het besluit van DOS om toch hun activiteiten voort te willen zetten in de kantine. In de toekomst zullen we de samenwerking intensiveren, het geen al gebeurt bij de ontwikkeling voor een gezamenlijke inkoop van de kantinecommissie bij de Sligro.

 

Sponsoring

Het Bestuur is op zoek naar een coordinator voor de sponsoring. De vorige seizoenen heeft het Bestuur zelf deze taak op zich genomen, maar het zou fijn zijn als er zich een kandidaat aanmeldt. Zijn of haar taak zal zijn sponsoren benaderen en activiteiten plannen naar de sponsoren toe. Heb je ideeën? Schroom niet om bij het Bestuur langs te komen of stuur een mailtje naar secretaris@ttvharderwijk.nl

Groetjes van het Bestuur


JeugdnieuwsSeniorennieuwsTrainingVan de bestuurstafel