Geplaatst op: 20 januari 2021

Beste leden,

We hopen dat iedereen met een positief gevoel 2021 binnen is gestapt. Het Bestuur heeft een kleine hoop dat wij na 9 februari weer voorzichtig kunnen beginnen met trainen. Wij denken dat de manier waarop wij als vereniging de trainingen hebben ingericht, dit zonder problemen moet kunnen . Zelfs de BOA’s die het vorig seizoen op de maandag-avond de zaal bezochten vonden dat we de regels goed naleefden. Maar goed, aangezien het kabinet weer strenge maatregelen heeft getroffen valt dit nog te bezien.

Het is alweer een tijdje geleden dat we met elkaar gesproken hebben, dus we dachten als demissionair Bestuur in de missionaire periode dat het toch wel weer eens tijd werd voor een Nieuwsbrief. Het Bestuur heeft op 7 januari een Bestuursvergadering gehouden over de volgende punten.

1.Digitale sportquiz
De stad Harderwijk verbindt haar sportverenigingen  en wil op 12 februari een digitale sportquiz organiseren.start 20.30 tot 22.00.
Stap 1: Vorm een team van maximaal 4 personen. Individuele deelname is niet toegestaan!
Stap 2:Meld jouw team uiterlijk 5 februari aan via www.harderwijk.nl/sport Na het aanmelden ontvang jij per mail de link voor de sportquiz!
Stap 3:Speel mee en win  voor de vereniging de hoofdprijs van 400 euro! Tweede prijs 300 euro en derde prijs 200 euro.
Ook is er een uitgebreide borrelbox voor het team die de vereniging het meest uitdraagt! Mocht een team van de TTV Harderwijk in de prijzen vallen dan wordt door het Bestuur voor een verassing gezorgd!

2.NTTB Competitie najaar uitspelen
Uit de informatie van het NTTB aan ons Bestuur is gebleken dat het streven blijft om de najaarscompetitie 2020 uit te spelen. Of dit haalbaar is wordt uiterlijk 31 maart 3021 door de NTTB bepaald. Die afdelingen krijgen dan de ruimte om een keuze te maken tussen het hervatten van de najaarscompetitie 2020 of het spelen van een beperkte voorjaarscompetitie 2021.

Verder richt de NTTB zich op het najaar 2021 voor wat betreft het starten van een volledige nieuwe competitie. We hebben aan de NTTB gevraagd om eenmalig de competitiebijdrage voor de voorjaarscompetitie niet in rekening te brengen. De financiële impact voor de Bond is groot, namelijk 333.000 euro. De Bondsraad zal binnenkort over dit verzoek van veel verenigingen een besluit nemen.

3. Taken verdeling bestuur
Het demissionair bestuur heeft een taakomschrijving van penningmeester, voorzitter en secretaris op papier gezet. Aan het eind van de maand krijgen de leden van het Bestuur een enquete toegestuurd waarin men de interesses kunt aangeven om bij te dragen aan een taakverlichting van het Bestuur. Denk bijvoorbeeld aan het overnemen van de contributie-inning, het zich willen inzetten voor de club- en/of shirtsponsoring etc.

4. Laddercompetitie
De Laddercompetitie opgezet door Chris van der Leij is een groot succes. De deelnemers zijn fanatiek en houden via de webapp van Chris de standen goed bij. Het leuke van de app is dat de deelnemer voor zijn plaatsing op de ladder speelt, maar daarnaast het aantal gewonnen games en gespeelde partijen ook tellen voor de puntenranking. Dit betekent voor de huidige situatie dat Danysha van Meerveld  nummer 1 op de ladder staat. Voor de puntentelling van de gewonnen gamen en gespeelde partijen is de stand:

Izaak op Hof: 45 punten – gespeeld 15 partijen
Wilco Roes: 43 punten – gespeeld 11 partijen
Joep van de Berg   41 punten  gespeeld 15 partijen

5. De clubkampioenschappen
Het streven van het bestuur is om voor de start van de nieuwe competitie 2021 de clubkampioenschappen plaats te laten vinden. In welke vorm wordt nog bekeken en is afhankelijk van wat door het RIVM als raadzaam wordt gezien. We houden jullie hiervan op de hoogte!

4. Huur kantine en zaal
De huur van de zaal is voor dit seizoen stilgelegd. Door Kasper is wel aan de gemeente doorgegeven dat wij op de maandag, dinsdag en vrijdag-avond in het nieuwe seizoen gebruik willen maken van de zaal aan de Vondellaan.

Ook heeft het Bestuur aan de gemeente gevraagd of de kantine huur voor de maanden december-januari-februari en de eventuele te volgen maanden kwijt gescholden kunnen worden. In de eerste lockdown is dit namelijk ook gebeurd. We hebben nog geen bericht terug ontvangen maar het zal er ongetwijfeld aan komen.
Gelukkig hebben we geen voorraden meer in de kantine staan. het meeste is verkocht aan de leden.

5. Pinnen in de kantine
Het Bestuur is de mogelijkheid aan het onderzoeken om eventueel toch een mogelijkheid tot pinnen door te voeren in de kantine. Chris vd Leij gaat kijken naar een uitvoering waarbij de kosten niet teveel opwegen tegen de baten.

6. AED
De biljartvereniging DOS heeft in de kantine een AED laten plaatsten. Het Bestuur vindt het raadzaam om in deze aanschaf te participeren. Eventueel samen op cursus gaan behoort misschien tot de mogelijkheden voor de leden die daar in geïnteresseerd zijn.

7.Contributie-inning
In december heeft de contributie-inning plaats gevonden voor het naseizoen. Het Bestuur weet dat twee contributie-inningen in het najaar  i.p.v. een in het voorjaar en een in het najaar door sommige leden als lastig wordt gezien. De penningmeester geeft aan het fijn te vinden als deze activiteit van hem over genomen zou worden. Het systeem waar nu in wordt gewerkt (Davilex~) heeft zeer veel boekings handelingen nodig en kost hem teveel tijd. Chris van der Leij gaat uitzoeken of er een ander boekhoudsysteem op de markt is die de inning zal vereenvoudigen.

Hopelijk kunnen we binnenkort weer een balletje slaan. Hou vol en zorg voor voldoende beweging.

Groeten,

Het bestuur


Nieuwsbrief