Geplaatst op: 18 september 2020

Beste Leden,

De NTTB heeft het competitieschema voor het najaar 2020 bekend gemaakt en daarbij horen ook teamindelingen. Deze zijn te bekijken in de TTapp maar ook op onze eigen site. Onder het kopje ‘competitie’ in het menu kan men de teamindelingen vinden. Tip: Onder de naam van de spelers staan de bondsnummers vermeld, handig wanneer je het wedstrijd formulier moet invullen. Wil je graag een foto bij je naam, spreek dan Chris van der Leij even aan.

Door de corona-crisis wordt het vorige seizoen opnieuw gespeeld, echter zijn er wat veranderingen in de teams en poules:

  • Team 1 speelt promotieklasse
  • Rouzbeh Mohsenian Naghemi is van team 2 naar team 4 verplaatst
  • Rob Nijland is helaas gestopt maar wordt vervangen door Mustaffa Montasser
  • Robin Teune is toegevoegd aan het team van de jeugd 1

We wensen alle teams veel succes komend seizoen. Zet em op, en vergeet vooral niet om plezier te hebben.

Wedstrijdsport Protocol voor competities en toernooien

De NTTB heeft het protocool voor wedstrijden bekend gemaakt op de site. Lees deze aandachtig door wanneer je mee doet aan de competitie of toernooien! De pdf is hier te vinden: wedstrijdsport-protocol

Een greep uit de regels van het protocol:

  • Het schudden van handen en/of andere vormen van fysiek begroeting voor aanvang, tijdens dan wel na afloop van een wedstrijd zijn niet toegestaan; Ook het geven van een zogenaamde “boks” of een “elleboog” is niet toegestaan. Alternatieve groet: Tik elkaars batje aan na afloop van de wedstrijd.
  • Het wedstrijdformulier (papier en indien gewenst digitaal) wordt door de thuisspelende aanvoerder ingevuld, ook de namen en andere gegevens van de tegenstanders. Hierdoor wordt handcontact vermeden
  • Veeg geen zweet af aan de tafel
  • Personen die met de spelers van het team meereizen, mogen geweigerd worden door een vereniging als de vereniging besluit dat het hierdoor te druk wordt. Tenzij het om een ouder van een minderjarige speler gaat.
  • Gebruik je gezonde verstand

Algemene Leden Vergadering

Afgelopen maandag vond de ALV 2020 plaats. De opkomst viel ons wat tegen maar in deze tijd kan het bestuur daar niet teveel van verwachten. Desalniettemin was het een vruchtbare vergadering waarin we tot een (hoogstwaarschijnlijk) nieuwe opzet van bestuursinvulling zijn gekomen. Het bestuur komt later op dit punt terug. De notule van de ALV kan per mail worden opgevraagd bij Kasper : secretaris@ttvharderwijk.nl

Versterking begeleiding jeugd

Tijdens de ALV maakte Thimo bekend dat hij graag de rol van jeugdcoördinator op zich wilt nemen binnen de club. Op het moment is Wouter van de Veen jeugdcoördinator. Thimo zal hem vanaf dit seizoen assisteren bij het begeleiden van de jeugd. Erg fijn dat Thimo deze rol op zich wilt nemen, onze club heeft de hulp van vrijwilligers hard nodig.


CoronaJeugdnieuwsNieuwsbriefSeniorennieuws